DIN ARKÆOLOG  -  din fordel! 

Uafhængig arkæologisk rådgivning, hvis arkæologien kommer på tværs

 

Ring +45 23 25 28 64

Der er tid og penge at spare.

 

Få kompetent uafhængig rådgivning.

Få indblik i alternativer til rette tid.

Tag din egen sagkyndige med til mødet med museet.

Værn om din tidsplan og din økonomi.

Bevar handlingsmuligheder.

Sæt dine interesser effektivt på dagsordenen.

 

- Blokerer en udgravning byggeriet?

- Vælter arkæologerne budgettet?

- Hvordan kan det gøres billigere?

- Hvad kan der gøres, for at tidsplanen holder?

- Har du ventet for længe på et godkendt budget?

- Forhindrer et fredet fortidsminde dit projekt?

 

- Savner du kompetence til at føre dialogen med museet og   Kulturstyrelsen?

 

- Mangler du indblik i museernes forudsætninger?

 

- Brug arkæologien konstruktivt i din markedsføring.

 

Tid er afgørende!

 

Ring til os - jo før jo bedre.

- Før byggeansøgningen skal til kommunen.

- Før budgettet er godkendt hos Kulturstyrelsen.

 

Få en vurdering af de økonomiske konsekvenser for dit projekt, inden museet udstikker dem for dig.

 

Vi kender museets forpligtelser og forudsætninger indefra, og kan hjælpe dig med at finde alternativer, før det er for sent.

 

Hyr os og vend kommunikationen med museet til din fordel!

 

keywords

freelance arkæologi selvstændig arkæologi privat arkæologi arkæologisk udgravning museumslov naturfredningslov fredet fortidsminde uvildig uafhængig arkæologisk rådgivning uvildig arkæolog uafhængig arkæologisk konsulent rådgiver arkæologi fredning fredet gravhøj arkæologisk fortidsminde arkæologisk anlæg udgravning bygherre projekterende arkæolog rådgiver private bygherrer byggemodning boligområde erhvervsområde vej veje motorvej udviddelse undersøgelse naturvidenskab konservering restaurering grav begravelse stolpehul grube hus struktur konstruktion jordarbejder potteskår flint keramik afslag flintafslag tegning opmåling fotografering vurdering analyse undersøge

behov for investeringsrådgivning?

         mobil 23 25 28 64 • Jochen Meyer • Petroleumsstræde 11 • DK-8740 Brædstrup • jm@dinark.dk •  CVR 34 90 92 10

Arkæologisk rådgivning -Din Arkæolog  www.dinark.dk